Održavanje web stranica je proces ažuriranja sadržaja te održavanja funkcionalnosti i strukture web stranica koji počinje teći nakon njihove izrade. Sistemsko održavanje je obavezno, ali i nameće se kao logična potreba za ažuriranjem kod 99% web stranica. Pod održavanjem sajta se podrazumijeva sistemsko održavanje (instalacija novih verzija, redovan backup, praćenje funkcija sistema, briga o bazi podataka, uklanjanje sistemskih grešaka, rešavanje padova sistema…), dakle sve ono šta jeposao jednog webmastera.  Potpuno je pogrešno mišljenje  da je