WEB Prezentacija

WEB stranica www.coronavirus.ba nije komercijalnog karaktera i služi isključivo da olakša građanima pronalaženje relevantnih zvaničnih kontakata i informacija nadležnih institucija, a u vezi Corona Virusa(COVID-19)

CoronaVIRUS

  • Client

    CoronaVirus.ba

  • Skills

    • Informativni portal o Corona Virusu
WEB Prezentacija