WEB Design i Virtual tour 360

Jedan od projekata na koji smo ponosni, jer se radi o Muzeju koji ima preko 20.’000 eksponata.

Muzej u Doboju je osnovan 8. novembra 1956. godine Odlukom Narodnog odbora sreza Doboj kao Zavičajni muzej za područje opština: Doboj, Tešanj, Derventa, Modriča, Teslić, Brod, Odžak, Zavidovići, Maglaj, Žepče, Šamac i Gradačac. U svojoj istoriji brinuo se za prikupljanje i čuvanje pokretne kulturno-istorijske baštine navedenog područja.

WEB Design i Virtual tour 360

  • Client

    Muzej Doboj

  • Skills

    • WEB Design
WEB Prezentacija