WEB Prezentacija

Visoka medicinska škola zdravstva Doboj je privatna visokoškolska obrazovna ustanova iz Doboja. Osnovni cilj naše škole jeste pružanje maksimuma u kadrovskom, tehničko-tehnološkom i prostornom pogledu kako bi naši studenti lakše i efikasnije realizovali postavljene nastavne zadatke, a kroz dostupnost savremene naučne i stručne literature, predavanja i stručne prakse. Zato će im se omogućiti kontinuirano praćenje savremenih trendova i dostignuća, kao i prenošenje znanja kroz inovirane nastavne planove i programe u zdravstvenom sektoru, a koji će im po završetku studija omogućiti stručne i kadrovske kompentencije.

Visoka Medicinska Škola Zdravstva Doboj

  • Client

    Visoka Medicinska Škola Zdravstva Doboj

  • Skills

    • WEB Design
WEB Prezentacija